بــــ ـیْ اِعــْـ ـتــِـ ـمـــ ـآدْ

 

آنـْـ ـــقـَـ ـבرْ بــِـ ــہ اِنـْـ ــسـ ـآنـْـ ـهــ ـآـے اَطـْـرآفـَـ ـمْ بــــےْ اِعــْـ ـتــِـ ـمــ ـآבْ

 

شـُـ ـבه اَمْ ڪـِــہ مـــ ـیـتــَـ ـرْسـَـ ـمْ وَقــْ ـتـــ ــےْ اَزْ خـ ـوشـْـ ـحــ ـآلــ ــےْ

 

 بــِـ ــہ هـَـــ ـوآ بــِـ ـپــَـ ـرَمْ ، زَمــــ ـیـــ ـטּْ رآ اَزْ زیــــ ـر ِ پـــ ـآهـــ ـآیــَـ ـمْ

 

بــِـ ـڪِـــ ـشـَنــْـ ـב ... (!)

 

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
ghazal

[مـَטּ בפֿــتـَرڪــے هستـَمـ كـﮧ در انتهــآے پيـآده رو روے جـבولـ פֿــيـآبـآטּ نشستــﮧ امـ و بـﮧ زنـدگــے مـےگويمـ تـُ بـُرבے ولــے تـَحـَمـُلـﮧ مـטּ بيشتــَر بـوב سلام عزیزم وبلاگ جالبی داری اگه مایلی تبادل لینک کنیم بهم خبر بده یه سرم به وبم بزن خوشحال میشم منتظرما[گل]موفق باشی[ماچ]

شاهرخ

من این کارو میکنم[مغرور][مغرور][زبان][زبان]