خیال ...

کسی را که خیلی دوست داری، زود از دست می دهی

بی آنکه خوب نگاهش کنی.

بی آنکه او را در آغوش بگیری .

بی آنکه تمام حرفهایت را به او بگویی،

بی آنکه همه لبخندهایت را به

او نشان بدهی مثل پروانه ای زیبا،

بال میگیرد و دور می شود ،

و تو خیال میکردی تا آخر دنیا می توانی

هر روز طلوع آفتاب را با او تماشا کنی.

/ 1 نظر / 5 بازدید
رضا

دست هایم را بالا می برم و آسمان را پایین می کشم می خواهم بزرگی زمین را نشان آسمان دهم! تا بداند گمشده ی من نه در آغوش او... که در همین خاک بی انتهاست آنقدر از دتنگی هایم برایش خواهم گفت تا سرخ شود... تا نم نم بگرید... آن وقت رهایش می کنم و می دانم کسی هرگز نخواهد دانست غم آن غروب بارانی همه از دلتنگی های من بود...!