تنها نیستم!!!

نگران شب هایم نباش...

تنها نیستم ...

بالشم ... هق هق گریه هایم ...قرص هایم ...

لرزش دستهانم هم هستن ... تنها نیستم!!!

/ 3 نظر / 4 بازدید
شاهرخ

حالا چرا قلبت شکسته[متفکر][نیشخند]

جیگر

قربون جوت[قلب][دلشکسته]

جیگر

فکر کنم قلب تو اون یکی باشه و قلب شایان بالایی این یکی[خنده][خنده][خنده][خنده]