ماهــــــی حوض ...

گاهی آنقدر از زندگی سیـــــــــــــــــــــــــر می شوم

 که می خواهم تا سقفــــــــــــه آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشــــــــــــــــم ...

آرام و آسوده ....

مثل ماهـــــــــــــی حوضمــــــــــــــان که چند روزیست روی آب است ...

/ 3 نظر / 11 بازدید
امیر علی

خیلی زیبا بووووووووووووووووووووود ایول

ghazal

مرسی عزیز دلم شماهم لینک شدی[گل] بازم بهم سربزن[ماچ]موفق باشی

شاهرخ

[رویا][رویا] من هم میخوام پرواز کنم