دل عاشق...

میدونی دل عاشق در برابر دل معشوقِ بی دل مثل چیه ؟؟؟

دل عاشق مثل یک مهتابی سوخته ست ! دلشو میندازه زمین جلوی پای دلبرش ....

میبینه .... سفیدی و پاکی شو میبینه ..... میبینه که فقط واسه اون میتپه ....

فکر میکنی معشوق بی دل چی کار میکنه ؟...

قدم میذاره جلو .... جلوتر .... جلوتر .... به دل عاشقش نگاه میکنه ....

پاشو میذاره روش و فشارش میده و با نهایت خونسردی به صدای خرد شدنش گوش میده ....!

حالا میدونی فرق بین دل عاشق با اون مهتابی چیه ؟!...

دل عاشق میشکنه .... خرد میشه .... نابود میشه .... ولی آسیبی به پای معشوقش

 نمیرسونه ....

فقط .....

پای قاتلشو میبوسه .....

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید