لعنت بر عشــــــــــــــق ...

لعنت بر عشـــــــــق

من تازه از آخره عشق آمده ام ...

عشق یعنی شکستن غرور در برابر آدمی مغرور...http://up.patoghu.com/images/tbunss6clctt20dfrfs.gif

عشق یعنی فریاد زدن تمام احساس در مقابل آدمی بی احساس...

عشق یعنی وقتی از احساساتت صحبت می کنی مسخرت کنن...

عشق یعنی به کلمه دوست داشتن خندیدن...http://up.patoghu.com/images/tbunss6clctt20dfrfs.gif

عشق یعنی خرد شدن...

عشق یعنی با تمام وجود خواستن و نرسیدن...

عشق یعنی بی وفایی...

عشق یعنی تنهایی...

عشق یعنی هیچی

عشق یعنی بد بختی

عشق یعنی خواری

عشق یعنی از دنیا گذشتن

عشق یعنی......  مــــــــــــــــرگ

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید