دانستنی ها ...

آیا می دانستید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چشم های ما از بدو تولد همین اندازه بوده اند اما دماغ و گوشهای ما همیشه در حال رشد کردن هستند

بدشانس که میگن اینـــــــــــــــــــــــــــــــــه گریهقهقهه

/ 1 نظر / 14 بازدید
محمد

د نشد دیگه اون عینکه واسه آپ قبل قبلی بود نه آپ قبلی(چی شد خودمم نفهمیدم) مهم نیست مهم اینه که بازدید کننده ای به خوبی شما دارم و بهش افتخار می کنم